Забележка: Можете да получите същата цена за подновяване на лиценза ви – Renew, която сте получили към вас, на компютъра ви от програмата със съобщение с Оферта, по вашия email или чрез друга Оферта – през централ акаунта ви. Ако имате вече такъв e-mail или оферта, моля препратете я на e-mail: sales@todstudio.com

ВЪВЕДЕТЕ ВАШИЯТ КЛЮЧ И E-MAIL ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.